Projekty-staveb.com

Ing. Štefan Kušnierik

   Kontakt  |  Fotogalerie  |  Ceník  |  Cenová akce  |  Poradna  |  Pracovní příležitosti   


Podklady pro zpracování individuální projektové dokumentace :

Požadavky objednatele
:

- Výpis z katastru nemovitostí
- Snímek z katastrální mapy
- Územní rozhodnutí (pokud bylo na území vydáno)
- Podmínky výstavby (pokud není územní rozhodnutí)
- Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku
- Hydrogeologický a radonový průzkum
- Místa a podmínky napojení na inženýrské sítě

Copyright © 2009 Štefan Kušnierik