Projekty-staveb.com

Ing. Štefan Kušnierik

   Kontakt  |  Fotogalerie  |  Ceník  |  Cenová akce  |  Poradna  |  Pracovní příležitosti   

PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY:
PROJEKTY
 • Kompletní projekce stavby rodinného domu, nebo přístavby, přestavby, rekonstrukce apod. , s možností vyobrazení způsobu začlení do stávající zástavby, terénu, či krajiny, včetně stanovení energetické náročnosti stavby a požárnětechnického řešení. 

 • Projektování domovních čistíren odpadních vod, zdrojů pitné vody (studny), přípojek elektřiny, plynu, vody, napojení na veřejnou kanalizaci.

 • Úprava typových projektů rodinných domů, usazení do terénu a jejich přípojení na inženýrské sítě.

 • Projekce staveb obytných, občanských, objektů služeb, výrobních průmyslových a skladových hal. Zpracování vizualizace staveb, interiérů a zahrad.

 • Trojrozměrná vizualizace projektovaných staveb, možnost zhotovení vizualizace stávajících staveb, obytných sídel apod.

 • Vypracování technologických projektů strojírenských, dřevařských, chemických a zemědělských provozů.

 • Projektovou dokumentaci můžeme zpracovat v těchto stupních:
 •    - studie
     - projekt pro územní rozhodnutí
     - projekt pro stavební povolení
     - pasportizace objektů – zaměření stávajícího stavu

  INŽENÝRSKÁ ČINNOST
 • Vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, zastupování při jednání s úřady, atd.

 • Zprostředkování stavebního dozora, zprostředkování odhadu ceny stavby soudním znalcem.

 • Copyright © 2009 Štefan Kušnierik